Hvordan fortelle en historie godt?

Skuespiller Henrik Mestad - Foto: Jonas Bording/RadioAssistant.com

På Radiodagers første dag i går, torsdag, var skuespiller Henrik Mestad på plass for å snakke om hvordan historier fortelles på en god måte. Han påstår radio er “tettere på enn virkeligheten” når han sammenligner forskjellige plattformer.

Skuespiller Henrik Mestad forklarte hvordan vi mennesker hele tiden jobber på høygir for å tolke ting som blir sagt. Gjennom erfaring i de første barneårene lærer vi at samme setning kan ha forskjellig mening avhengig av hvordan ordene betones. Vi blir etterhvert svært vare for små nyanser i tonefall og betoning. Han kalte det for “intensjonsleteapparatet”, og ga tre forskjellige betydninger av setningen “jeg elsker deg”.

Mestad demonstrerte hvordan han som skuespiller jobber med å finne intensjonen med en tekst, og hovedordet i hver setning. Intensjonen er hva forfatteren ønsker å fortelle. Hovedordet i setningene er med på å tydeliggjøre intensjonen. Som i eksempelet med “jeg elsker deg” får teksten totalt forskjellig mening avhengig av hvilke ord som betones.

Mestad fortalte videre om sjokket han opplevde da hans kritikerroste fremføring av Olav H. Hauges dagbøker overhodet ikke fungerte som planlagt under innspillingen av en versjon til NRKs radioteater. Han måtte formidle stoftet på en annen måte, fordi publikummet ikke kunne se han. Det ble nødvendig å jobbe med mikrofonteknikk, gå svært nærme mikrofonen, snakke lavt og mer intenst. Da kom intensjonen med teksten tydeligere fram. Mestad ga eksempler på hvordan skuespillet må tilpasses de ulike mediene som teater, film og radio. De forskjellige plattformene har ulike krav til presentasjon, og Mestads påstand var at radio er “tettere på enn virkeligheten”.

Det kom spørsmål fra salen om han trodde det var mulig for lyttere å høre reporteres personlige mening “bak” ordene som ble sagt, noe Mestad svarte bekreftene på. Han kalte det undertekstlekkasje, og snakket om hvor viktig det er å være hundre prosent til stede i det man skal fortelle, og ta kontroll over formidlingen.

– Jonas Bording

Be the first to comment on "Hvordan fortelle en historie godt?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*