Kronikk: Ikke for fotfolket

I dag starter Radiodager, men det er uten de frivillige kreftene til studentene i Radio Nova. Synd, skriver Marie Alming i denne kronikken. Hun er fagsjef i Radio Nova og synes ikke lenger Radiodager er et “arrangement for fotfolket”.

Frivillighet står sterkt i Norge. Vi etterstreber et samfunn fundert på kollektiv tankegang, raushet og likhet. Dette speiler seg i den folkelige dugnadsånden, som fortsatt lever i beste velgående. I tillegg er tanken om frivillighet å finne i våre politiske veivisere. Storingsmelding 39 (2006-2007) beskriver hvordan og hvorfor frivillig arbeid skal og bør stå sentralt i det norske samfunnet. Der skrives det innledningsvis at: “Arbeid til alle, gode velferdsordninger og å styrke fellesskapet er avgjørende for å skape et godt samfunn. En god og velfungerende offentlig sektor kan bidra til dette. Men uten et sterkt sivilsamfunn hvor enkeltmennesker sammen bidrar til gode lokalsamfunn, kan vi ikke lykkes i arbeidet for et samfunn hvor alle er med.”

Frivillighet Norge (samarbeidsforum for hele frivillig sektor) har en politisk plattform som følger tanken om at “Frivillighet skaper endring, utfordrer og gjør en forskjell. Frivilligheten forandrer samfunnet gjennom sin aktivitet, sine initiativer og sin rolle som fellesskap. Frivilligheten forandrer menneskene som involverer seg gjennom å utvide deres kompetanse og sosiale kapital.”

Dette er store ord på vegne av frivillig arbeid, men de aller færreste vil se dugnadsånden som noe negativt, og dette gjelder både for enkeltmennesket og samfunnet forøvrig.

Som student star kanskje frivillighet enda sterkere og er en mer naturlig del av hverdagslivet enn hos andre grupper. Det er en måte å skaffe seg erfaring, som kan være helt nødvendig hvis man tar en mer teoretisk utdanning. Det skaper også et sosialt nettverk og potensielt et profesjonelt nettverk. I tillegg får de aller fleste glede av å vite at de jobber for noe som er større enn dem selv. Og studentkanalen Radio Nova er full av frivillige mennesker som gjerne gir mange timer av sin fritid på å skape et produkt som kan være av interesse for andre og å skaffe seg erfaring som senere kan være med på å prege medie-Norge.

Radiodager arrangeres 20. til 21. september. Dette er en konferanse og et prisutdelingsshow for “radiomedarbeidere, mediestudenter og andre som er involvert i radiorelatert virksomhet”. Og i flere år har Radio Novas medlemmer jobbet som frivillige under disse radiodagene. Som betaling har de fått erfaring, en sjanse til å få en fot innenfor et miljø de har lyst til å jobbe i og ikke minst muligheten til å delta på konferansen gratis. Med en inngangsbillett på oppunder 4000 kroner, med halv pris for studenter, er det ikke aktuelt for Radio Novas medlemmer å delta på normalt vis. Det har derfor inntil nylig vært en ypperlig ordning å kunne bytte bort tid, entusiasme og arbeidskraft mot erfaring og faglig inspirasjon.

I og med at vi er radiointeresserte mennesker som jobber under Radiodager fordi vi har lyst til å være der, gir dette en trygghet til de som arrangerer det. Og det faktum at vi jobber frivillig burde i seg selv innby til tillitt. Men dette samarbeidsprosjektet har Radiodager valgt å si fra seg i år. I stedet for å benytte seg av gratis og motivert arbeidsvilje fra Radio Nova er dette arbeidet nå satt vekk til et eventbyrå som hverken jobber med den samme motivasjonen eller for de samme kronene (det vil si null) som det folk i Radio Nova ville gjort.

Vi i Radio Nova syns dette er synd. Ikke bare fordi vi mister sjansen til å delta på Radiodager til en pris som studenter eller andre frivillige kan leve med, men fordi vi ser dette som et tegn på at frivillig innsats, genuin interesse for å jobbe for et felles produkt og ekte radioglede ikke blir verdsatt som kvaliteter det er verdt å bevare når store deler av radio-Norge samles. Radiodager sier selv at de er et “arrangement for fotfolket”. Med den holdningen de viser til de som ønsker å arbeide frivillig kan vi ikke si oss enige i dét.

– Marie Alming, fagsjef i Radio Nova

Be the first to comment on "Kronikk: Ikke for fotfolket"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*