Radiodager og frivillighet

Foreningen Radiodager svarer på kronikken fra Radio Nova hvor de stiller spørsmål ved at konferansen er et “arrangement for fotfolket”. Daglig leder Morten Scott Janssen inviterer studentene til samtale og løsning.

Radiodager og frivillighet – svar fra Foreningen Radiodager

Radiodager er et dugnadsprosjekt som har som mål å lage et godt arrangement for hele bransjen. Vi er organisert som en forening og vi er nonprofit. Eierne er Lokalradioforbundet, NRK, SBS og P4. Alle disse bidrar med mye inn i arrangementet og det legges ned flere tusen timer i nettopp dugnad.

Men et arrangement koster å gjennomføre med foredragsholdere fra hele verden og ikke minst lokaler og mat.

I 2011 gikk Radiodager over 200.000 kr i underskudd og da må vi som sitter i styret ta grep for å snu dette.

Radio Nova har gjort en flott innsats de siste årene, men også dette har for Radiodager en kostnad.

Vi har også gjort alt vi kan for å tilrettelegge for studenter med å tilby halv pris og i grupper enda bedre vilkår. Studentradioen i Bergen har i år fått en pakkepris og sendt hele 12 stykker til Radiodager.

Radio Nova har aldri vært i kontakt med Radiodager for å sjekke slike muligheter i år og det synes vi er synd.

Dere er hjertelig velkomne på arrangementet, men dere må i likhet med andre betale minst selvkost. Og den prisen er faktisk på langt over 3.000 kroner når regner inn lunsj, festmiddag med drikke, showet osv.

Inviterer til en dialog direkte neste år(eller i morgen – det er plass også i år) så kan vi sikkert finne en løsning i stedenfor kronikker på nettet.

– Morten Scott Janssen, daglig leder og styremedlem i foreningen Radiodager

Be the first to comment on "Radiodager og frivillighet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*