Digital radio : Danmark skifter til DAB+ i 2014

(c) Can Stock Photo Inc. / fbhenrg

(c) Can Stock Photo Inc. / fbhenrg

Danskerne får flere radiokanaler end nogensinde før fra 2014. Her skifter man fra DAB til DAB+ og det giver danskerne flere radiokanaler end i dag. Samtidigt justerer politikerne køreplanen for overgang til digital radio.

I medieaftalen for 2012-2014 er beskrevet en række tiltag vedrørende digital radio, der forudsættes gennemført i en bestemt rækkefølge, og de væsentligste er i forhold til digital radio.

Det handler primært om muligheden for at blokbytte for Mux 1 og Mux 2 således, at DR samles på Mux 2.Gør man dette og kombinerer det med DAB+, kan DR samle alle sine kanaler på een Mux – nemlig Mux 2.

Det vil betyde, at Radio24Syv samt alle SBS Discovery Radios kanaler (Voice, POP FM, NOVA) vil skulle flytte fra Mux 2 til Mux 1, hvor resten af pladsen i Mux 1 samt en nyetableret Mux 3 (regionalt opdelt Mux) så skulle udbydes til kommercielle aktører i en “skønhedskonkurrence”.

DR sælger digitalt sendenet
Nu har Kulturstyrelsen meddelt, at partierne bag medieforliget 2012-2014 har godkendt en ændret køreplan for overgangen til digital radio.

Dette sker blandt andet på baggrund af de høringssvar, der kom ind i forbindelse med høringen over udkast til bekendtgørelse om udbud af sendemuligheder i DAB-blok 2.

Udbud af sendemulighederne i DAB-blok 1 og DAB-blok 3 skal først ske, når der er sket en afklaring af DRs salg af DAB-blok 1-sendenettet, og der skal først skal ske et skift af teknisk format fra DAB til DAB+ (og samtidigt blokbytte), når der har været gennemført en informationskampagne om formatskiftet. Overgang til DAB+ vil ske den 1. december 2014.

Med hensyn til salget af DAB-blok 1-sendenettet, er planen, at DR og Kulturministeriet i 2013 afklarer forudsætninger og vilkår for et salg. I 2014 forbereder DR – på baggrund af afdækningen af forudsætninger for et salg – salgsproces vedr. DAB-blok 1-sendenettet.

Informationskampagnen forventes at løbe i efteråret 2014.

FM-koncessioner forlænger
Køreplanen betyder også, at man forlænger sendetilladelserne for regional kommerciel radio indtil 2019, hvor man forventer at FM-nettet slukkes.

Det samme kommer formentlig til at gælde alle øvrige sendetilladelser, der udløber i perioden fra nu og frem til et analog sluk. Det drejer sig blandt andet om sendetilladerne til NOVA, hvis tilladelse udløber den 19. november 2014 samt POP FM, der udløber 8. juli 2018. Radio24syvs sendetilladelse udløber den 31. oktober 2019.’

En forudsætning for at man slukker for FM i Danmark er, at mindst 50% af al radiolytning foregår digitalt.

Du kan se hele køreplanen her

Leave a comment

Your email address will not be published.


*