Cilla Benkö kommenterar ny finansieringsutredning för public service

Cilla Benkö, Sveriges Radios vd. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Sveriges Radios VD Cilla Benkö är positiv till flera saker i de kommittédirektiv som regeringen tirsdag har presenterat om den framtida finansieringen av public service. Kommittén föreslår nödvändiga förändringar för att skapa fortsatt goda förutsättningar för verksamheten samt ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.Nedan kommenterar Sveriges Radios vd Cilla Benkö direktiven:

– Det är bra att finansieringsutredningen har som avgörande förutsättning att public service har en stabil och förutsägbar finansiering som är utformad för att värna företagens oberoende. Det är också bra att direktiven slår fast att det ska tas fram ett konkret förslag där public service finansieringsmedel fortsatt hanteras helt åtskilt från statens budget och att finansieringsmodellen enbart ska omfatta public service, säger Cilla Benkö.

– En framtidssäker plattformsoberoende avgiftsmodell är en förutsättning för att Sveriges Radio fortsatt ska kunna vara ett oberoende riksmedia med en stark lokal närvaro och en öppen demokratisk arena på alla plattformar, säger Cilla Benkö.

Finansieringsutredningen ska redovisas senast den 30 september 2017. Regeringen kommer även att ge den parlamentariska kommittén tilläggsdirektiv under våren 2017 att ta fram förslag till hur uppdraget för public service ska utformas med utgångspunkt i ”verksamhetens stora betydelse i en tid av omvälvande medieutveckling”.

Riksdagshuset i Stockholm. Foto: Holger.Ellgaard – Own work, CC BY-SA 3.0

Be the first to comment on "Cilla Benkö kommenterar ny finansieringsutredning för public service"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*