Dansk podcasting får fælles stemme!

Mange er i tvivl om, hvad en podcast overhovedet er. Det vil interesseorganisationen Center for Podcasting gøre noget ved. For nu skal viden, netværk og erfaringer samles et sted. Det skal styrke den fælles stemme for dansk podcasting.Pressemeddelelse:

Ikke kun de 1448 dansksprogede podcasts, som allerede findes på iTunes, men alle interesserede kan se frem til at få en fælles klang i den nye forening Center For Podcasting, der vil styrke samarbejdet på tværs af etablerede medier, institutioner, uafhængige podcastere, forskere og distributører.

Den nyvalgte formand for Center For Podcasting, Niels Kallesøe Sørensen, udtaler;

”Der er sket vildt meget inden for podcasting de sidste tre år både herhjemme og i udlandet, og mange spændende initiativer dukker hele tiden op. Vores mål er, at Center for Podcasting bliver et bindeled mellem de mange aktører, så vi kan støtte om op disse projekter og samtidig sikre videndeling og skabe et stærkt netværk, der får dansk podcasting til at stå stærkere.”

Lige p.t. arbejder den nyvalgte bestyrelse på, at der åbnes op for indmelding i interesseorganisationen indenfor de første måneder af 2017.

Formålet med Center For Podcasting

Foreningens formål er, at bidrage til udvikling af podcasting sammen med producenter, etablerede medier, distributører og på forskningsområdet i Danmark og i Norden og at være en interesseorganisation med henblik på at skaffe dansk podcasting bedste mulige vilkår.

Center for Podcasting har været på tegnebrættet siden efteråret 2015 og det seneste år har en projektgruppe identificeret fire fokusområder, som foreningen vil arbejde på at styrke. De fire områder er interessevaretagelse, forskning, workshop og netværk, teknologi- og indholdsudvikling.

Den nye bestyrelse

På den stiftende generalforsamling 24. november 2016 blev der valgt en bestyrelse på syv personer og to suppleanter, som d. 8. december 2016 konstituerede sig selv. Den nyvalgte bestyrelse er:

Formand: Niels Kallesøe Sørensen Næstformand: Nikolaj Rasmussen Kasserer: Kenneth Larsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Ib Poulsen
Søren Brunsgaard
Andreas Foldberg
Sanne Lundqvist
Maria Teglkamp (suppleant) Therese Brøndsted (suppleant)

SHARE
TWEET
PIN
SHARE

Be the first to comment on "Dansk podcasting får fælles stemme!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*