Flere nye digitale radiokanaler på vej – kontrakt til Teracom foran Bauer Media

Flere nye radiostationer vil fra oktober 2017 få mulighed for at sende landsdækkende digital radio. Radio- og tv-nævnet har udpeget Digital Radio Teracom A/S som ny gatekeeper, der vil indgå aftaler med radiostationer om at sende landsdækkende kommerciel radio i DAB+-formatet.Digital Radio Teracom A/S skal med start den 1. oktober 2017 på forretningsmæssige vilkår etablere og drive en ny landsdækkende kommerciel DAB+ radioplatform i Danmark.

Kulturminister Mette Bock. Foto: Steen Brogaard

Kulturminister Mette Bock siger:
”Jeg ser frem til et øget udbud af digitale radiotilbud til danskerne. Det giver nye aktører muligheder for at komme ind på det kommercielle radiomarked i Danmark, og det vil give et mere mangfoldigt udbud af indhold og radiostationer. Det vil først og fremmest komme lytterne til gode”.

Radio- og tv-nævnets formand, Mads Bryde Andersen siger:
”Nævnet har modtaget to meget kvalificerede ansøgninger og har i sin afgørelse foretaget en samlet vurdering ud fra de fastsatte evalueringskriterier. Vurderingen faldt ud til fordel for Digital Radio Teracom A/S, som generelt præsterede bedre på de enkelte kriterier, særligt i opgaven som gatekeeper på objektive forretningsmæssige betingelser.”

Om Radio- og tv-nævnets udbud

Udbuddet af sendemuligheder til landsdækkende kommerciel DAB-radio er gennemført på baggrund af den mediepolitiske beslutning om, at sendemulighederne til landsdækkende kommerciel DAB-radio skal udbydes til en gatekeeper, som en del af udbygning af digital radio i Danmark.

Radio- og tv-nævnets afgørelse er truffet efter en såkaldt ’skønhedskonkurrence’. Ansøgerne blev vurderet på en række evalueringskriterier bl.a. om erfaring med etablering og teknisk drift af radio- eller tv-sendenet, plan for, hvordan ansøger vil udføre opgaven på objektive forretningsmæssige betingelser mv.

Digital Radio Teracom A/S hører under Teracom-koncernen og er 100 % ejet af Teracom Boxer Group AB, som ejes 100 % af den svenske stat. Den anden ansøger til udbuddet var Bauer Media Digital ApS.

Den gatekeepertilladelse, der nu udstedes til Digital Radio Teracom A/S, gælder fra den 1. januar 2017 til 31. december 2028.

Be the first to comment on "Flere nye digitale radiokanaler på vej – kontrakt til Teracom foran Bauer Media"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*