Nedgånd för radio, TV och internet

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 11,1 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Bio, dagspress kväll, utomhus/trafikreklam och fackpress ökade – alla andra backade och uppvisade negativ tillväxt under november.Trots nedgången i november är radioreklamens tillväxt i år så hög som 9,7 procent.

– Radio minskade under november, men mindre än förväntat givet en faktureringsdag mindre. Radio fortsätter sin starka tillväxt under 2016, och har en ackumulerad tillväxt om 9,7 procent, säger Jochum Forsell, som är vice VD på IUM.

Be the first to comment on "Nedgånd för radio, TV och internet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*