NRK-lisensen forsvinner – men regjeringen har ikke landet på ny modell

Radiohuset på Marienlyst. Foto: Mahlum/Public Domain

Regjeringen fjerner NRK-lisensen, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland da hun la frem stortingsmeldingen om kommersiell allmennkringkasting. Det som imidlertid fremstår som uklart er hva som erstatter dagen lisens. Det er tre alternative modeller for medieavgift, uten at Regjeringen kan si hva det blir til.

Under torsdagens pressekonferanse opplyste Linda Hofstad Helleland at regjeringen vil jobbe videre med en øremerket medieavgift, og det står mellom tre innkrevingsmetoder.

Medieavgiften vil innkreves enten som en husstandsavgift, en øremerket skatt etter finsk modell eller en øremerket skatt på et fast beløp per person med visse fritak.

NRKs Journalistlag skriver på Facebook:

– Vi er lettere sjokkert, men forventer og tror at valget av lisensordning sikrer NRK uavhengighet og nødvendig forutsigbarhet til slutt.

Journalistene mener den eneste gode løsningen er den hvor hver husstand ilegges en medieavgift:

NRKJ forventer at det velges en medieavgift som sikrer en redaksjonell uavhengighet med et tydelig skille mellom myndighetene og NRK. Publikum må føle seg trygge på at NRKs innhold er publisert uavhengig av myndigheters og andre aktørers interesser. En medieavgift knyttet til husstand, slik regjeringen ønsker å utrede, gir det som kalles en armlengdes avstand mellom den som finansierer NRKs innhold og redaksjonen som bestemmer hva som skal publiseres.

Vi er lettere sjokkert over at regjeringen vil vurdere en finansiering over statsbudsjettet. En slik løsning er etter vår mening det verste alternativet, med hensyn til NRKs uavhengighet.

Vi vil også advare mot den finske modellen med skatt per person. Erfaringene er at den gir mindre grad av uavhengighet og forutsigbarhet ved at skiftende regjeringer hyppig har endret skattenivået.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK. Foto: NRK

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er fornøyd med forslaget til ny NRK-finansiering, men mener regjeringen kunne vært tydeligere på hvilken modell den foretrekker.

– Man kunne kommet med et tydelig standpunkt. Samtidig tolker jeg det som om regjeringen er veldig tydelig på begrunnelsen av hvorfor man skal skifte fra lisens til medieavgift, slik at man sikrer en fremtidsrettet, sterk og godt posisjonert allmennkringkaster fremover, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagens Næringsliv.

NRK lisensen er i endring. Foto: NRK

Be the first to comment on "NRK-lisensen forsvinner – men regjeringen har ikke landet på ny modell"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*