Udbud af lokalradio

Alle landets tilladelser til at sende lokalradio på FM-båndet udløber ved udgangen af 2017. Radio- og tv-nævnet igangsætter derfor primo 2017 udbud af samtlige kommercielle og ikkekommercielle sendemuligheder til lokalradio i Danmark.Den hidtidige ordning for lokalradio omfattede både tilladelser til at sende såkaldt kommerciel lokalradio (reklamefinansieret) og ikkekommerciel lokalradio (reklamefri lokalradio med mulighed for offentligt tilskud).

Udbuddet af de kommercielle sendemuligheder sættes i gang den 4. januar 2017. Udbuddet af ikkekommercielle sendemuligheder, hvortil der efterfølgende vil kunne søges tilskud, følger umiddelbart herefter – forventeligt primo februar 2017.

Radio- og tv-nævnet vil fordele tilladelserne til kommerciel lokalradiovirksomhed efter en såkaldt ’skønhedskonkurrence’, hvor hovedhensynene er erfaring og økonomi. Hvis flere ansøgere står lige, vil allerede etablerede ansøgere i sendenettet have en fordel for så vidt angår eksisterende sendenet, hvorimod nye aktører vil have en tilsvarende fordel for så vidt angår nyetablerede sendenet.

Tilladelserne forventes udstedt inden sommeren 2017. De vil gælde i 10 år fra 1. januar 2018. Nævnet kan dog inddrage tilladelserne med to års varsel, hvis dette bliver relevant f.eks. pga. overgang til digital radio.

Be the first to comment on "Udbud af lokalradio"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*