Teracom: Minst ett uppdragsmål och nya ekonomiska mål i 2017

Regeringen delar inte Riksrevisjonen farhågor om att Teracom agerar på ett sätt som snedvrider konkurrenser, men håller med om att konsernen är överkapitaliserat. Regeringen meddelar i ett svar til Riksrevisjonens granskning av Teracom at bolaget “saknar förutsättningar för sin nuvarande verksamhet”- De skal faställas nya relevanta ekonomiska mål.Teracom ska få nya ekonomiska mål och dessutom åtminstone ett uppdragsmål, meddelar regeringen i ett svar till Riksrevisionens granskning av Teracom.

Riksrevisionen föreslår i sin rapport att den nuvarande prisregleringen av marksänd radio och TV ska ändras så att Teracom får fler incitament till effektiviseringar. Regeringen meddelar att marknaden för fri-TV via marknätet ska ses över, men att det redan nu finns en tillfredställande kontroll och uppföljning av marknaderna för marksänd radio och TV. Regeringen håller med om att Teracom har monopol på marksänd TV och att det inte är troligt att någon annan aktör kan bygga upp ett konkurrerande nät. Den nuvarande strukturen därför är den mest effektiva, enligt regeringen.

Be the first to comment on "Teracom: Minst ett uppdragsmål och nya ekonomiska mål i 2017"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*