Udbuddet af kommerciel lokalradio er nu åbent

Alle eksisterende tilladelser til kommerciel lokalradio udløber den 31. december 2017. Ansøgningsfrist for nye tilladelser er fredag den 10. februar. Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre tilladelseshavere i områder uden konkurrence senest i april måned og tilladelseshavere i områder med konkurrence senest i juni måned.Samtlige FM-sendemuligheder til kommerciel lokalradio i Danmark udbydes nu af Radio- og tv-nævnet. Nævnet vil udstede tilladelser gældende for en periode på 10 år fra den 1. januar 2018.

Der det viser sig at være mere end én ansøger, sker tildeling af programtilladelser efter en skønhedskonkurrence.

Afsnit 5.2. i udbudsmaterialet beskriver, hvorledes Radio- og tvnævnet vil bedømme de indkomne ansøgninger. Afsnittet indeholder oplysninger om evalueringskriterierne og den indbyrdes vægtning af kriterierne, herunder oplysninger om den pointskala, som nævnet vil anvende ved bedømmelsen af ansøgningerne i forhold til de enkelte evalueringskriterier.

Der stilles som udgangspunkt ingen særlige krav til programfladen, bortset fra, hvad der følger af bekendtgørelsens regler om beskyttelse af mindreårige, forbud mod diskriminerende programindhold og forbud
mod fremme af terrorisme.

Reklamer og sponsorerede programmer kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynsloven mv.

Tilladelseshaverne har pligt til at deltage i de officielle brancheanerkendte lyttermålinger i Danmark eller til på anden måde at gennemføre målinger, der er sammenlignelige med disse.

Tilladelseshaver skal sikre, at lydkvalitet mv. er af en acceptabel og tidssvarende standard.

Tilladelseshaver skal på internettet have en hjemmeside, der som minimum indeholder tilladelseshavers navn og kontaktoplysninger, radiostationens navn, sendetider, frekvenser og oplysning om, at Radio- og tv-nævnet er den kompetente tilsynsmyndighed.

Be the first to comment on "Udbuddet af kommerciel lokalradio er nu åbent"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*