800.000 flere DAB-radioer siden november

FM-slukkingen i Nordland har utløst stor etterspørsel etter DAB-radioer. På to måneder er det registrert en vekst på omlag 800.000 DAB-radioer i norske hjem. – Veksten i antall DAB-radioer viser at nordmenn gjør omstillingen til heldigitale sendinger, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Januartallene fra Digitalradioundersøkelsen, som kartlegger digitale radiovaner, viser at det nå er omlag 4 millioner DAB-radioer i norske hjem. Kartleggingen fra oktober/november viste et antall på 3.2 millioner DAB-radioer.

– Veksten i antall DAB-radioer viser at nordmenn gjør omstillingen til heldigitale sendinger. Det er hyggelig å se at lytterne blir med over på DAB, veksten er ikke ulik det vi forventet i forkant. Mange kjøpte DAB-radioer til jul og vi ser nå at veksten har fortsatt etter første FM-slukking, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge.

Undersøkelsen estimerer at det nå er mer enn 2,5 millioner DAB-apparater i norske hjem, 460.000 DAB-radioer på hyttene og 890.000 DAB-radioer i bil. 116.000 har DAB i båt og som lommeradio.

2 Comments on "800.000 flere DAB-radioer siden november"

  1. Ole Petter Bjørling | February 8, 2017 at 02:16 | Reply

    Og dette synes dere er helt riktig? At vi forbrukeren skal ut å erstatte alle våre radioapparater med radioer med elendig lyd og høyt strømforbruk? Kommer ikke til å skje her i huset iallefall.

    • Endre Juel Lundgren | February 8, 2017 at 05:00 | Reply

      Jeg føler det da er på sin plass å spørre om du også har valgt å slutte å se TV etter at det ble “tvangsdigitalisert”, om du fortsatt nyter Betacam over den lavere standarden VHS, om du fortsatt nekter bruke mer moderne formater enn vinyl, til tross for at platebransjen har innført både en og to og tre standarder siden den gang – CD – mp3 og streaming. Hva med telefonen der hjemme? Eller bruker du mobil? Er mobilen NMT eller GSM? Det hører også med å spørre om det har gått deg hus forbi at radiobransjen ikke fikk lov å starte denne prosessen før den ble vedtatt i Stortinget? Er du klar over at det ble satt spesifikke krav til dette? Er du samtidig klar over at disse kravene ble innfridd? Ett av dem var at minst 50 prosent av all lytting skulle være digital. Slår det deg at du kanskje er i mindretall? Ironisk er det vel også at du tar opp saken digitalt – i tråd med dine synspunkter burde vel saken vært diskutert på papir i en avis som nekter å digitalisere…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*