Prix Radio 2017: Her er årets kriterier og kategorier

Prix Radio er fortsatt et godt stykke unna – i september – men Foreningen Radiodager har publisert årets kriterier og kategorier. I år kan man bli nominert uten å være NRK, Bauer, MTG eller medlem av NLR – dette skjer direkte til Foreniningen Radiodager mot et vederlag eller ved støttemedlemskap i NLR.

Prix Radio er radiobransjens gjeveste priser hvor bransjen selv vurderer og premierer det beste som er produsert og kringkastet i året som gikk. Arrangør er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, Modern Times Group, Norsk Lokalradioforbund og Norsk Rikskringkasting.

Bauer, MTG og lokalradio organisert gjennom Norsk lokalradioforbund kan alle nominere tre bidrag i hver kategori, NRK kan nominere fire. Podcast-produsenter kan nominere to bidrag i de kategorier hvor podcast inngår.

For dem som vil bli nominert utenfor dette må enten tegne støttemedlemskap hos NLR (750 kroner) eller melde seg på direkte gjennom Foreningen Radiodager (1000 kroner).

Innleveringsfrist i år er 27.april 2017

Frist for påmelding fra medlemmene og andre (unntatt Podkast, her er fristen 27. april 2017) til Hovedjuryen Prix Radio er mandag 15. mai 2017 kl. 1200.


1. Årets radiokanal
For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kategorien bedømmes av en ekstern jury. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

2. Årets lokalradio
For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. De påmeldte skal ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

3. Årets programleder(e)
For Norges beste programleder eller programlederteam, uavhengig av radioformat, kanal, kringkasting eller podkasting. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

4. Årets morgenflate
For sendeflater som har vært kringkastet direkte minst fire hverdager i uka til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000 gjennom mer enn halvparten av det siste året. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate og Årets morgenflate.

5. Årets sendeflate
For sendeflater som har vært kringkastet fast til et nasjonalt publikum minst én dag i uka, unntatt hverdager i tidsrommet 0700-0900, enten direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter evt. kollasj, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.
Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate, Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.

6. Årets lokale sendeflate
For sendeflater som kringkastes fast til et lokalt og/eller regionalt publikum minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den lokale/regionale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.
Samme sendeflate kan ikke meldes på i både Årets sendeflate, Årets lokale sendeflate eller Årets morgenflate.

7. Årets direktesending
For enkeltprogrammer eller -sendeflater kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

8. Årets aktuelle sendeflate
For programmer og sendeflater om nyheter, samfunn, sport, debatt og/eller aktualiteter som er kringkastet fast minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle idéer, journalistiske prioriteringer, ulike grep for direkte og/eller redigerte reportasjer og intervjuer, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den aktuelle sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

9. Årets spesialprogram
For enkeltprogrammer eller lengre reportasjer (over 15 minutter) kringkastet enten som tittelprogram eller som del av en sendeflate. Sendingen/reportasjen skal være temabasert og skal gi lytteren en større opplevelse enn radioprogrammer gjør til daglig. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, valg og grep, merverdi for lytteren, teknisk utførelse, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

10. Årets nyhetsbulletin
For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt.

11. Årets intervju
For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt, og totalt sett ikke være lenger en maksimalt 15 minutter. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

12. Årets reportasje
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje eller en reportasjeserie i flere deler, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av (én av) reportasjen(e) slik de(n) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

13. Årets humor
For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en sammenhengende serie, kringkastet eller podkastet, men maksimal lengde er 15 minutter i alt. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

14. Årets unge radioprofil
For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1992 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

15. Årets podkast
For redaksjonelle lydproduksjoner som først og fremst er publisert for nedlasting. Juryen ser spesielt etter originale ideer som egner seg spesielt for lytting når lytteren selv vil. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, programledelse, originalitet, underholdningselement, teknisk utførelse og merverdi for lytteren.

Podkasten presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av én enkelt podkast slik den ble publisert, eventuelt et uredigert utdrag fra podkasten. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 45 minutter.

16. Årets radioøyeblikk
For det unike og magiske øyeblikket som skiller radio fra alle andre medier. Dette kan være del av en reportasje, studiostikk el.l. som er løst på en spesielt kreativ måte. Bidragene skal imponere og sette følelser i sving hos lytteren. Kriteriene som bedømmes er originalitet og underholdningsverdi, samt grep og valg som gjør øyeblikket til noe som blir husket.

Radioøyeblikket og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av et utdrag av sendingen fra da øyeblikket fant sted, oppad begrenset til fem – 5 – minutter.

17. Årets musikkradio
For programlederen eller DJ-en som gir lytteren opplevelser og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangere. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningselement.

Sendeflatens/redaksjonens format og/eller rolle presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, slik den ble kringkastet, fra én enkelt sending eller programelement på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller målene.

18. Årets promo
For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, radioprogram, radioevent, podkast el.l. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, publikumsappell, teknisk kvalitet og merkevarebygging.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen(e) slik de(n) ble kringkastet/publisert.

19. Årets fagpris: i 2017 dedikert nyskaping
For radio eller podkasting som har gitt norske lyttere innhold de ikke har fått før. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, teknisk utførelse, nytteverdi og underholdingsverdi.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Lydfilen skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending fra eventet på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller radioeventets mål.

20. Årets hederspris
For enkeltpersoner, sendeflater, kanaler eller redaksjoner som har utmerket seg spesielt positivt i og for norsk radio. Vinneren kåres av Hovedjuryen. Prisen deles ikke ut hvert år.

21. Årets radionavn
Lytternes pris i norsk radio. Kandidatene kan være sendeflater eller programledere. Foreningens medlemmer nominerer to kandidater hver. Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.

Be the first to comment on "Prix Radio 2017: Her er årets kriterier og kategorier"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*