Krever fortgang i digitaliseringen

(Foto: flickr.com/people/yisris - Creative Commons License)

De danske kommersielle radioene, organisert gjennom Radioerne, krever at politikerene i landet setter fart i utlysningen av konsesjonene på MUX2 og MUX3. De frykter at digitaliseringen vil stoppe opp og at det blir slutten på kommersiell radio.


Med frykt for å bli akterutseilt ber de danske kommersielle radiostasjonene organisert gjennom Radioerne at det blir fortgang i utlysning av konsesjoner til MUX 2 og MUX 3. Man frykter for fremtiden til kommersiell radio i Danmark dersom dette ikke skjer snart.

Hele den politiske prosessen omkring digitalisering er satt på pause. Kulturministeren, Uffe Elbæk, skal nemlig i gang med en ny runde medieforhandlinger, hvor nettopp digitalisering og hvem som skal ta regningen blir en varm potet.

– Hvis ikke man virkelig passer på, bliver dette starten til afviklingen af det danske kommercielle radiomarked. Kommerciel radio lever af lytterne. Hvis ikke lytterne har adgang til at lytte, så er der ingen annoncekroner, og så er der intet publicistisk indhold i radiostationerne. Radiostationerne vil lyde ens fra Blåvands Huk til Amager og fra Sønderborg til Læsø. Det nytter derfor ikke, at man laver en teknologisk overgang, der kun bakker op om DR og de nationale kommercielle kanalers mulighed for at komme ud på digital platform, har Sekretariatschef Marianne Bugge fra bransjeorganisasjonen Radioerne tidligere påpekt i et høringssvar til Kulturministeriet.

Medieavtalen som ble inngått i 2010 viste veien, mener Radioerne, som undrer seg over hvorfor digitiliseringen ikke allerede er i gang.

– Radioernes primære interesse ligger i at få sat DAB mux3 i søen. Så længe der ikke tages beslutning om at opbygge og stille mux3 til rådighed, bliver Danmark jo ikke for alvor digitalt, sier Marianne Bugge til Mediawatch.dk.

Radioerene organiserer også mindre kommersielle radiostasjoner, og deres økonomi vil ikke kunne klare en lang overgang fra analog til digital – de vil heller ikke tåle en høyere kostnad enn den de allerede betaler.

(Kilde: MediaWatch)

Be the first to comment on "Krever fortgang i digitaliseringen"

Legg inn en kommentar