Pressestøtten blir plattformnøytral

Fra nøkkeloverrekkelsen 20. oktober 2009, Kulturminister Anniken Huitfeldt - Foto: Wenche Nybo/KUD

I en pressemelding fra Kulturdepartementet i dag går det frem at kulturminister Anniken Huitfeldt foreslår at pressestøtten blir til mediestøtte, og at ordningen med produksjonstilskudd til dagsaviser blir plattformsnøytral.


Regjeringen foreslår at produksjonstilskuddet for dagsaviser (pressestøtten) endres slik at ordningen blir plattformnøytral. Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og at støttemottakerne også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

– Vi mener det er behov for å modernisere dagens pressestøtte, sier kulturminister Anniken Huitfeldt.

– I dag taper aviser som mottar produksjonstilskudd på at leserne velger nettutgaven framfor papirutgaven. Vi ser at den papirbaserte støtteordningen motvirker innovasjon og utvikling av digitale produkter i virksomheter som får støtte. I en tid der avisopplaget går ned, må vi ha en mediestøtte som legger til rette for dette. En plattformnøytral støtteordning vil være mer robust og fremtidsrettet ved at den vil stimulere til utvikling av nye digitale tjenester, sier kulturminister Huitfeldt.

Forslaget om endring av produksjonsstøtte for dagsaviser er ledd i oppfølgingen av Slettholm-utvalgets utredning NOU 2010:14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte.

Dagens produksjonsstøtte til dagsaviser er en papirbasert støtteordning rettet mot vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag. Ordningen har røtter tilbake til 1960-tallet. Pressestøtten har vært et målrettet og effektivt instrument for å fremme mediemangfoldet i Norge, skriver departementet.

Be the first to comment on "Pressestøtten blir plattformnøytral"

Legg inn en kommentar