DAB-auksjonen er i gang

(Foto: RadioAssistant.com)

I dag startet auksjonen for Riksblokk II. Det er ukjent hvor mange som deltar i auksjonen, men de som er med deltar i en historisk budgivning. Det er første gang myndighetene benytter seg av en auksjon.


For første gang i norsk kringkastingshistorie benytter myndighetene seg av auksjon når utbyggingskonsesjon og frekvenstillatelse for kommersielt nett for digital radio skal tildeles.

Tidligere har tildeling av utbyggingskonsesjon og frekvenstillatelse foregått ved såkalte «skjønnhetskonkurranser», hvor interessentene har bydd med innhold og ikke med penger. Utbyggingen av det kommersielle nettet for digital radio (Riksblokk II) som nå aksjoneres ut, kan få stor betydning for kringkasternes mulighet til å innfri de krav som politiske myndigheter har stilt når det gjelder eventuell slukking av FM-sendingene i 2017. Den teknologien som sannsynligvis vil bli benyttet er DAB/DAB+.

Auksjonen er et samarbeid mellom Post- og teletilsynet og Medietilsynet. Auksjonen er også offentlig og kan følges av alle interesserte via Internett.

Nettauksjonen åpnet idag 25. april kl. 12.00 og er planlagt avsluttet imorgen, torsdag 26. april kl. 14.00.

Det er kun forhåndsregistrerte budgivere som kan gi bud. Budgiverne vil anonymiseres.

Etter at auksjonen er avsluttet, vil tilsynene offentliggjøre navnet på vinneren i en felles kunngjøring.

Skrevet av Endre Juel Lundgren - 25. apr 2012 - 12:51