Norkring vant Riksblokk II

Medietilsynet og Post- og teletilsynet har tildelt anleggskonsesjon for det såkalte Riksblokk II-nettet til Norkring etter en auksjon hvor bare to aktører bød mot hverandre. I går ettermiddag vant Norkring frem med NOK 4.004.000.


Medietilsynet og Post- og teletilsynet kunngjør med dette at auksjonen av anleggskonsesjon med tilhørende frekvensallokeringene 216,160 – 217,696 MHz (kanal 11A) og 223,168 – 224,704 (kanal 12A), den såkalte Riksblokk II, ble avsluttet i går 26. april 2012 kl. 14.29. To budgivere var kvalifisert for å delta i auksjonen. Norkring AS vant auksjonen med det høyeste budet. Prisen for frekvensressursene og utbyggingsrettigheten ble NOK 4 004 000.

For å sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt auksjonen vil budlisten med navn på budgiverne bli offentliggjort en uke etter at auksjonen er avsluttet, forutsatt at dette ikke vil være i strid med forvaltningsloven § 13 første ledd, pkt. 2 om forretningshemmeligheter.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen vil være gyldig til og med 31. desember 2031. Anleggskonsesjonen utstedes med hjemmel i kringkastingsloven, mens frekvenstillatelsen utstedes med hjemmel i ekomloven.

Anleggskonsesjonen og frekvenstillatelsen skal i hovedsak benyttes til digital lydkringkasting, ut over dette bestemmer innehaver selv valg av teknologi.

2 Comments on "Norkring vant Riksblokk II"

  1. Morten | 27/04/2012 at 15:43 |

    hmm, lurer på hva Norkring vil sende på denne blokken…

  2. H. Olsen | 28/04/2012 at 22:14 |

    Monopolisten lenge leve.

Legg inn en kommentar