PPM-tallene for uke 12/2012

PPM - Portable People Meter - måler lyttingen elektronisk og ser ut som en personsøker.

Dette er en oppsummering av PPM-tallene som ble sluppet i påskeuken. Det var P4 som økte mest, både i daglig dekning og markedsandel, i perioden 19. til 25. mars. P3 vinner i dekning, men går tilbake i andel.


PPM-tallene viser daglig dekning og markedsandel i riksuniverset. For lokalradioene er det begrenset dekning, og derfor vanskelig å sammenligne markedandeler med riksaktørene – i storbyene vil for eksempel konkurransesituasjonen mellom en markedsledende lokalradio være anderledes i eget konsesjonområde enn i et nasjonalt univers. Vi henviser til de kvartalsvise CATI-tallene for en bedre forståelse for lokale forhold.

daglig dekning

Uke 9Uke 10Uke 11Uke 12%
Total Radio72.573.973.673.9+ 0.3
NRK Total49.552.951.551.50
P139.642.642.641.8- 0.8
P27.57.46.87.6+ 0.8
P313.113.612.312.5+ 0.2
P426.725.524.725.9+ 1.2
Radio Norge16.816.716.717.4+ 0.7
Storbyradioen2.32.82.92.7- 0.2
P52.22.42.52.1- 0.4
NRJ+2.72.93.13.2+ 0.1

Ingen er større enn NRK P1, men landets største kanal går tilbake med 0.8 prosenpoeng fra uke 11 til uke 12. Dette utgjør en forskjell på omlag 30.000 personer, og P1 ender på 1.752.000 daglige lyttere. Det er P4 som får best nyheter med en fremgang på 1.2 prosentpoeng, en fremgang på 50.000 lyttere til 1.085.000 daglige lyttere. NRK P2 og Radio Norge går også frem, P2 legger på 0.8 prosentpoeng, ca. 31.000 lyttere, til 318.000 daglige lyttere – og Radio Norge øker med 0.7 prosentpoeng, og øker andelen daglige lyttere med 26.000 til 727.000.

Forholdet mellom P4 og Radio Norge i den siste 12 månedersperioden ser slik ut:

De kommersielle reklamenettverkene, som nå er representert ved P5+ og Storbyradioen, en klar og tydelig styrkeforskjell. P5+ (som er kombinasjonen av P5 og NRJ+) leverte en tilbakegang på 0.3 prosentpoeng, som er en endring på ca 15.000 lyttere til 222.000 daglige lyttere. Storbyradioen går tilbake 0.2 prosenpoeng, en endring på ca 6000 lyttere til 114.000 daglige lyttere.

P5+ er P5-stasjonene, NRJ-stasjonene og Klem FM-stasjonene. Storbyradioen er Radio 1 Hits-stasjonene og The Voice-stasjonene. Metro Storby er ikke med på PPM-undersøkelsen f.o.m. 1/1-2012.

Forholdet mellom reklamesamkjøringene i den siste 12 månedersperioden ser slik ut:

NRK-kanalene hadde ingen endring i sin totale daglige dekning fra uke 11 til uke 12. NRK P1 tapte 0.8 prosentpoeng, en nedgang på ca 30.000 lyttere til 1.752.000 daglige lyttere. NRK P2 økte tilsvarene, 0.8 prosentpoeng, og endte på 318.000 daglige lyttere og NRK P3 la på 0.2 prosentpoeng, ca 9000 daglige lyttere som ga en total på 524.000.

De siste 12 måneder for NRK-kanalene ser slik ut:

markedsandel

Uke 9Uke 10Uke 11Uke 12%
NRK Total64.865.96766- 1.0
P151.35253.152.3- 0.8
P25.84.94.85.2+ 0.4
P37.79.19.18.4- 0.7
P421.921.520.220.9+ 0.7
Radio Norge10.49.39.59.6+ 0.1
Storbyradioen0.61.1110
P51.111.11.10
NRJ+1.11.21.21.3+ 0.1

Det er P4 og NRK P2 som har størst grunn til å være fornøyd med uke 12. Det er også fremgang å spore hos Radio Norge og for P5+ samkjøringen, ved økning hos NRJ+ – men for begge var det bare 0.1 prosentpoeng. Verst går det utover NRK P1 og NRK P3 i denne ukens runde.

Forholdet mellom P4 og Radio Norge i den siste 12 månedersperioden ser slik ut:

Forholdet mellom reklamesamkjøringene i den siste 12 månedersperioden ser slik ut:

De siste 12 måneder for NRK-kanalene ser slik ut:

Tallene er hentet fra PPM-undersøkelsen til TNS Gallup. Grafikk og tabeller er utarbeidet av RadioAssistant.com.

Be the first to comment on "PPM-tallene for uke 12/2012"

Legg inn en kommentar