Radio Metro har ikke innfridd lokalt minstekrav

Medietilsynet varsler i et brev om sanksjoner mot Radio Metro-eier 21st Venture for manglende innfrielse av minstekravet for lokalt innhold og manglende innfrielse på budet om lokalt innhold.


I et brev som gir en detaljert gjennomgang av tilsynet med Radio Metro i perioden 26. september til 2. oktober i fjor konkluderes det med at konsesjonæren, 21st Venture, ikke har innfridd kravene til lokalt innhold i område 06-04 (Lier, Nedre Eiker, Drammen).

Medietilsynet har kommet til at det er funnet brudd på konsesjonærens bud om å sende 540 minutter lokalt innhold per dag etter en innholdsanalyse av perioden det er utført tilsyn.

Av Medietilsynets gjennomgang framgår det at konsesjonæren har sendt gjennomsnittlig 116
minutter lokalt innhold utover minstekravet dersom det kan legges til grunn at all musikken som medregnes, har lokal forankring.

Medietilsynet konkluderer foreløpig med at 21st Ventures sendinger i perioden 26. september 2011 til 2. oktober 2011 er i strid med kravet i kringkastingsforskriften § 7-7 om å sende 30 minutter nyhets- og aktualitetsstoff med tilknytning til konsesjonsområdet alle hverdager (minstekravet) og det individuelle vilkåret i konsesjonsvedtak av 2. juni 2008, punkt 3 om å sende 509 minutter lokalt innhold per dag utover minstekravet.

Medietilsynet varsler at det kan være aktuelt å ilegge Metro en advarsel eller overtredelsegebyr. Før endelig vurdering vurdering er 21st Venture invitert til å komme med en uttalelse innen 7. mai.

Skrevet av Endre Juel Lundgren - 26. apr 2012 - 07:12