Lokalradio sterkere enn P4 og Radio Norge

(Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR)

Den ukentlige oppslutning omkring lokalradio er på sentrale deler av Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og i en av Agder-fylkene høyere enn den P4 og Radio Norge er til del.

Riktignok er lokalradio underlegen i 12 av landets fylker, men i Rogaland, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Hordaland, Østfold og Oslo/Akershus står lokalradio sterkere enn minst en av riksaktørene P4 og Radio Norge.

Det er spesielt i Rogaland og Sør-Trøndelag lokalradio har en sterk posisjon.- I Rogaland har lokalradio like sterk oppslutning som P4 på 23 prosent, og er 12 prosentpoeng større enn Radio Norge på 11 prosent. I Sør-Trøndelag er lokalradio større, 17 prosent, enn både P4 på 13 prosent og Radio Norge på 14 prosents ukentlig oppslutning.

Skjevheten i Østfold har sammenheng med at NRK-kanalene, og spesielt DK, står svakt i dette fylket sammenlignet med andre fylker.

Lokalradio står delvis sterkt over hele landet, med noen unntak. Stolpediagrammet under viser gjennomsnittelig ukentlig oppslutning etter fylker.

NRK står sterkt i samtlige fylker og har en dominerende posisjon i forhold til de kommersielle aktørene. Bare i Østfold og Buskerud utfordres NRK av de kommersielle aktørene, og hovedsakelig av P4.

Be the first to comment on "Lokalradio sterkere enn P4 og Radio Norge"

Legg inn en kommentar