TV- och radioreklam

Radio och tv-lagen reglerar vad som får sändas. Bland annat så reglerar denna lag om hur mycket reklam som max får sändas. En grundläggande regel är att du alltid ska kunna se eller höra att det är reklam.

Radio och tv-lagen reglerar vad som får sändas. Bland annat så reglerar denna lag om hur mycket reklam som max får sändas. Det är max 12 minuter per timme. Den reglerar även vad man inte får göra reklam för. Bland annat får man inte göra reklam för tobak, alkohol eller läkemedel. När det kommer till att göra reklam för casinon, så är även detta förbjudet, men många har lyckats kringgå reglerna, bland annat genom att köra reklamen i kanaler som inte sänds från Sverige. När det gäller radio, så är det så att det finns en mängd reklam för casinon, men detta beror mycket på att det är svårt att kontrollera, så väl som att lagen är något luddig. Även alkohol har numera kunnat göras reklam för, genom att kringgå reglerna på vissa sätt.

Sändningstillstånd

För marksänd tv, text-tv, kommersiell radio och närradio så krävs det att det finns ett sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv Dessa kan se lite olika ut, beroende på om det är public service sändning så som SR, SVT eller UR eller om det är sändningar som förekommer på tv- och radiokanaler som är kommersiella. Public service-sändningarna måste vara opartiska. Kommersiell radio och tv har inte något sådant krav i sina sändningstillstånd utan är lite mer fria i vad de kan sända och inte.

Regler som måste följas

För radioreklam så gäller i huvudsak samma regler som för tv-reklam. Sveriges Radio får inte sända reklam överhuvudtaget.

En grundläggande regel är att du alltid ska kunna se eller höra att det är reklam. Det får alltså inte framstå som om det vore en nyhetsartikel och sedan visa sig att det är reklam för ett casino som Casinowilds eller annat.

En annan viktig sak är att det som sägs, eller påstås, ska vara sant och det ska kunna bevisas.

Det är förbjudet att göra reklam och ge löften om viktnedgångar genom till exempelvis piller. Det måste kunna bevisas att det är så.

Man får inte beskriva bilar som om de vore miljövänliga. Detta ord får bara användas om det är så att den vara man säljer förbättrar miljön eller om varan inte påverkar den alls. En bil som drar extremt lite bensin och bra avgasrening är bra, men den är inte miljövänlig.

Reklam för tobaks- och alkoholvaror är inte tillåten i svenska tv-kanaler.

Trakasserier, våld och hot är alltid förbjudet i reklam.

Ord som ”billigast”, ”bäst”, ”gratis”, ”rea” och ”garanti” kan inte användas på vilket sätt man vill, utan det finns även regler kring det.

Det krävs en särskild ljud- och/ eller bildsignatur före och efter reklamen som gör att det tydligt går att avskilja reklam från andra sändningar. Det måste även framgå att det är reklam och vem står bakom den.

Tv-reklam får inte vara riktad till barn under 12 år.

Tv-kanaler som har sina sändningar från utlandet, som till exempel TV3, omfattas som huvudregel inte av Sveriges förbud mot tv-reklam till barn samt reklam för tobaks- och alkoholvaror. Här är det även vanligt att se reklam för casinon som Ovo Casino bara för att nämna en.

Om man anser att ett företag bryter mot de regler som finns om reklam, så kan man välja att anmäla detta till Konsumentverket. En handläggare går igenom din anmälan och denna avgör även om de kommer att granska företaget/produkten eller inte. Om det inte blir en granskning så kommer ändå anmälan att ligga kvar då den kan komma att bli aktuell i framtiden.

Be the first to comment on "TV- och radioreklam"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*