Branschgemensamt samarbete kring faktagranskning inför valet

Foto: Lotta Löfgren/Sveriges Radio

I ett gemensamt initiativ för att motverka desinformation och öka medvetenheten om källkritik planerar Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ett samarbete kring faktagranskning under valrörelsen. Fler medieaktörer kommer att bjudas in till det redaktionsöverskridande samarbetet.De senaste åren har debatten om ”falska nyheter” och desinformation varit intensiv. Det är belagt att ett stort antal falska konton på plattformar som Facebook och Twitter använts och nått hundratals miljoner användare i samband med val i länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Även i Sverige finns en rad exempel på påhittade eller förvanskade nyheter som fått stor spridning och påverkat samhällsdebatten. Flera myndigheter pekar inför riksdagsvalet i september på risken att den typen av påverkansförsök kommer att öka jämfört med tidigare valrörelser.

SVT, Sveriges Radio, DN och SvD tror att den svenska nyhetspubliken skulle gynnas av ännu kraftfullare faktagranskning och källkritik. Därför planeras ett redaktionsöverskridande samarbete inför valet. Varje deltagande redaktion kommer självständigt att göra sina faktakollar men enligt gemensamma principer. Fokus kommer att ligga både på att granska påståenden från politiska makthavare och påståenden som sprids socialt. Faktakollarna samlas sedan på en gemensam spridningsplattform och på konton i sociala medier.

I flera länder har medieföretag på ett liknande sätt gått samman för att genomskåda och belysa kampanjer och felaktigheter. Samarbetsformerna har varierat men grunden har varit att granska och verifiera uppgifter och påståenden, redovisa faktiska källor – och samarbeta för att nå ut bättre med faktakollarna på sociala plattformar.

I Frankrike samarbetade 37 olika medieföretag under namnet ”Cross-Check”, och lyckades avslöja fabricerade sajter och nyhetskampanjer. I Norge bildade fyra stora publicister – NRK, VG, Dagbladet och TV2 – en gemensam redaktion och sajt för faktakollar, Faktisk.no.

Samarbetets närmare utformning är fortfarande under diskussion. Men intentionen är att senare i vår lansera en sådan faktagranskningssajt och genomföra gemensamma utbildningar på redaktionerna i metodiken. Även andra redaktioner kommer att bjudas in att delta och intresserade är varmt välkomna att höra av sig.

Idén till satsningen kommer från de fyra initiativtagande redaktionerna och kommer att finansieras till huvuddelen av redaktionerna själva. Ett mindre stöd tillkommer från statliga Vinnova, vad gäller teknisk utveckling men berör inte det redaktionella innehållet.

Här finns en koppling till ett större forsknings- och kunskapsutvecklingsprojekt som heter Framtidens Journalistik, som initierades 2014 i ett samarbete mellan flera av Sveriges nyhetsredaktioner. Projektets övergripande syfte är att skapa en bättre förståelse för hur nyheter och information sprids och diskuteras i det digitala ekosystemet, samt att bidra till en långsiktigt hållbar mediemarknad med ett öppet diskussionsklimat.

En viktig del av samarbetet är att åstadkomma och finansiera grundforskning kring medier och journalistik. Nätverket samarbetar med internationella forskningscenter och medieaktörer. Även i samarbetet kring faktagranskning kommer internationell expertis att konsulteras.

Be the first to comment on "Branschgemensamt samarbete kring faktagranskning inför valet"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*