Replik: “P3 är professionella – inte kommersiella”

P3s uppdrag är att göra radio som är relevant för en ung publik vilket bland annat innebär att göra samhällsjournalistik och att guida till ny musik. Julia Blomberg och Jonas Westman replikerar på en debattartikel från MTG om P3.MTG beskriver sin radioverksamhet så här i en inlaga till Myndigheten för press, radio och TV “Kommersiell radio saknar en traditionell journalistisk verksamhet. Det redaktionella innehållet (radioformatet) utgörs i stället till största delen av musik och underhållning. Urvalet av vilken musik och underhållning som ska sändas styrs uteslutande av vad som förväntas tilltala den tilltänka målgruppen bäst, detta för att maximera antalet kontakter och därigenom också annonsintäkterna.”

I ett välfungerande svenskt medielandskap ska det finnas utrymme för bägge dessa sorters radioverksamhet, helt enkelt för att tillgodose publikens skiftande behov. Sveriges Radio har alltid poängterat att publiken gynnas av ett starkt public service kombinerat med välmående kommersiella medier, i ett så kallat ”dual system”.

Public service-radio för unga är ett seriöst uppdrag i demokratins tjänst. Uppdraget kan bara uppfyllas om P3 är relevant och tar sig an unga och ungas frågor på deras egna villkor. Det inkluderar musik som är både bred och smal, både populär och specialiserad, både svensk och internationell. P3 finns för att journalistik för och av unga behövs och musikscenen behöver vara fortsatt bred och inte styrd av kommersiella intressen.

Vi tar vår roll som en av landets äldsta och viktigaste musikaktörer för unga på allvar och i år satsar vi extra på musikjournalistiken. Vi har nyligen lanserat P3 Musikdokumentär där vi i podd och FM gör högkvalitativa porträtt av våra största artister och inom kort släpps även en mer initierad musikpodd för de riktigt musikintresserade. Som alltid lägger vi stort krut på vår konsert- och festivalbevakning och vi har även en hel redaktion som ägnar sig uteslutande åt musiknyheter. Vi skapar unikt musikinnehåll i våra format P3 Session, Musikhjälpen och P3 Guld och varje månad lyfter vi fram en oetablerad svensk artist vi tror kommer betyda mycket och göra avtryck långt in i framtiden.

I sin debattartikel påstår Christer Modig att överlappningen i musikutbudet mellan P3 och kommersiell radio på kallad primetime (vardagar kl 06-18) är mycket stor. Det stämmer inte. Så här ser de faktiska siffrorna ut: Under vardagarna förra året mellan kl 06 till kl 18 spelades 2927 olika titlar i P3. RixFM spelade 574 olika titlar under samma period. Av de titlar som RixFM spelade förekom 298 också i P3. P3 spelade alltså 2629 andra låtar som inte hördes i RixFM. Ser man på all musik P3 spelade under 2017, alltså även räknar in det halva dygn som Modig vill ignorera, så stannar siffran på ungefär 13000 spelade unika låtar under året.

Modigs argumentation kring P3s musikutbud handlar också om kritik mot att P3 arbetar med omvärldsanalys. P3 har alltid varit en föränderlig kanal som utvecklas i dialog med publiken. Vi gör omvärldsanalyser för att lära oss om vår publik och deras behov, allt annat vore nonchalant och att gå emot det uppdrag vi har. När det gäller musiken är de verktyg Modig hänvisar till hjälpmedel, men verktygen styr inte utbudet. Att jobba kunskapsbaserat genom att förstå både omvärld och publik är professionellt – inte kommersiellt. Vi gör det av respekt för vår publik.

Julia Blomberg
TF kanalansvarig Sveriges Radio P3

Jonas Westman
Musikchef, Sveriges Radio

Be the first to comment on "Replik: “P3 är professionella – inte kommersiella”"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*